logo 1200 457

Θέμα: Διευκρινίσεις και επισημάνσεις για λειτουργικά θέματα της Ομοσπονδίας

 

Φίλες και φίλοι του Μουάιτάι,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μουάιτάι (Π.Ο.Μ.), έπειτα από σχετικές ερωτήσεις που δέχθηκε τον τελευταίο καιρό, οφείλει να προβεί σε ορισμένες διευκρινίσεις μέσω της παρούσας ανακοίνωσης, προς αποφυγή παρερμηνειών και δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων μεταξύ των αθλητικών σωματείων μελών της, προπονητών, των αθλητών, του φίλαθλου κοινού και εν γένει κάθε φορέα που σχετίζεται με το άθλημα του Μουάιτάι στην Ελλάδα.

 Οι επίσημες αθλητικές διοργανώσεις της Π.Ο.Μ. ή όσες διεξάγονται μετά από χορήγηση σχετικής έγκρισης και υπό την αιγίδα της Π.Ο.Μ., μετά από έλεγχο συνδρομής όλων των νόμιμων προϋποθέσεων, είναι αποκλειστικά εκείνες στα διαφημιστικά-πληροφοριακά έντυπα των οποίων τίθεται το λογότυπο της Ομοσπονδίας, τα οποία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.pmf.gr), καθώς και στην επίσημη σελίδα της στο Facebook (PMF - Panhellenic Muaythai Federation), οι οποίες και έχουν συμπεριληφθεί στο ετήσιο αγωνιστικό της ημερολόγιο και καθίστανται εγκαίρως ευρέως γνωστές σε όλα τα μέλη της.

Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση στην οποία χρησιμοποιείται ο όρος «Μουάιτάι» ή παράγωγα αυτού, η οποία δεν φέρει την έγκριση της Ομοσπονδίας, ως του αποκλειστικού -κατά τον νόμο- αρμόδιου αθλητικού φορέα για την οργάνωση και εποπτεία των αθλητικών διοργανώσεων του αθλήματος στην Ελλάδα και για την οποία δεν γίνεται σχετική διευκρινιστική μνεία στο δημοσιευόμενο διαφημιστικό ή πληροφοριακό υλικό της, δεν δύναται αφενός να χαρακτηριστεί ως «αθλητική» βάσει των προβλέψεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, αφετέρου κατά τις ανωτέρω προβλέψεις της νομοθεσίας τυγχάνει παράτυπη και κατά συνέπεια ελεγκτέα από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας.

Συναφώς επισημαίνεται ότι, τέτοιου είδους αυθαίρετες ενέργειες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με το αθλητικό ήθος και το πνεύμα της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται αόκνως από τα μέλη - αθλητικούς συλλόγους της Ομοσπονδίας, για την εδραίωση, την ανάπτυξη, τη διάδοση και την περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματος του Μουάιτάι στη χώρα μας. Ευνόητο δε είναι ότι, βάσει των προεκτεθέντων, καμία τέτοια διοργάνωση δεν αναγνωρίζεται τόσο από την Π.Ο.Μ. όσο και από τους επίσημους αθλητικούς φορείς. 

Δοθείσης της ευκαιρίας και όσον αφορά πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Ομοσπονδίας και σχετίζονται με τη χορήγηση διπλωμάτων βαθμών «Khan» από διάφορους ανεπίσημους και μη αναγνωρισμένους από την ελληνική πολιτεία φορείς, πλην της ίδιας της Π.Ο.Μ. και των πτυχίων που η ίδια εκδίδει και χορηγεί, η Ομοσπονδία οφείλει να διευκρινίσει, προς αποφυγή παρανοήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο προπονητή, αθλητή, διαιτητή, καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες των αθλητών, πως οι βαθμοί αυτοί δεν αναγνωρίζονται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία και ως εκ τούτου τυγχάνουν άκυροι τόσο για την Π.Ο.Μ. όσο και για την IFMA και την EMF.

Εν κατακλείδι, χρήζει εκ νέου επισημάνσεως και το ήδη μνημονευθέν κατά το παρελθόν, θέμα της ύπαρξης ποικίλων σωματείων – «απομιμήσεων» της Π.Ο.Μ., τα οποία συνιστούν επιχειρηματικής φύσεως ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τα οποία ΔΕΝ είναι επίσημα αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ προβαλλόμενα στο ευρύ αθλητικό κοινό υποδυόμενα τον ρόλο του «εκπροσώπου» του αθλήματος του Μουάιτάι στην Ελλάδα, διαπράττουν αφενός αντιποίηση αρχής σε βάρος της επισήμως αναγνωρισμένης, από την ελληνική πολιτεία, μοναδικής Ομοσπονδίας του αθλήματος, που είναι η Π.Ο.Μ., αντιπρόσωπος της IFMA και της EMF στην Ελλάδα και αφετέρου προσβάλλουν τον υγιή ανταγωνισμό με τα λοιπά νόμιμα αθλητικά σωματεία – μέλη της Π.Ο.Μ., λειτουργώντας εις βάρος αυτών, μέσω πρόκλησης σύγχυσης σε αθλητές, γονείς και φιλαθλητικό κοινό. Παρέπεται ότι, τα ανωτέρω σωματεία ουδεμία σχέση έχουν με την Π.Ο.Μ., ως ενεργούντα κατά τρόπο που δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη κίνηση της διαδικασίας δίωξης των οποίων αρμόδια είναι η ελληνική πολιτεία.

Για την επιστολή πατήστε εδώ.