2η Σχολή Προπονητών Μουάτάι Π.Ο.Μ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μουάιτάι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Επιτροπή Διοίκησης ενέκρινε τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για συμμετοχή στην 2η Σχολή Προπονητών Μουάιτάι της οποίας η έναρξη λειτουργίας αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών στη Γ.Γ.Α. είναι αποκλειστικά το διάστημα από 27/07/2020 έως 07/09/2020. Όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και τις αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους. (οδηγίες/αίτηση /ιατρική βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας. Η βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας θα χορηγείται αποκλειστικά από την Π.Ο.Μ. κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος (εδώ η φόρμα του αιτήματος) του ενδιαφερόμενου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (pmf@pmf.gr) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται ονοματεπώνυμο αριθμός δελτίου αθλητή σωματείο και διοργάνωση που έλαβε μέρος.

Τέλος σας ενημερώνουμε όπως ήδη έχει ανακοινωθεί κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μετά το πέρας και της 2ης Σχολής Προπονητών θα γίνει η επιλογή των Ομοσπονδιακών Προπονητών.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α (Α.4 Έντυπα για Σχολές – Α4.44 Σχολή Προπονητών Μουάτάι).

https://www.gga.gov.gr/athlimata/2016-10-11-07-33-19

Κοινοποίηση άρθρου: