9 Μαΐου, 2020 | Άρθρα & Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται στα αθλητικά σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας, στους αθλητές και φίλους του αθλήματος του Μουάιτάι στην Ελλάδα, ότι με την υπ’ αριθ. 623/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου 2020, απερρίφθη η αίτηση ακύρωσης την οποία άσκησαν συγκεκριμένα αθλητικά σωματεία κατά του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Π.Ο.Μ., με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης του υφυπουργού Αθλητισμού βάσει της οποίας χορηγήθηκε στην Π.Ο.Μ. η ειδική αθλητική αναγνώριση, με αριθμό μητρώου «ΓΓΑ ΧΓ36», ως αποκλειστικής και μοναδικής Ομοσπονδίας για την καλλιέργεια του αθλήματος του Μουάιτάι στην Ελλάδα. Παράλληλα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την παρέμβαση υπέρ του κύρους της απόφασης του υφυπουργού Αθλητισμού, που είχε ασκήσει για λογαριασμό της Ομοσπονδίας ο νομικός μας σύμβουλος κος Άγγελος Πατρώνης.

Οι ειδικότεροι λόγοι απόρριψης της αίτησης των αντίδικων σωματείων, αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της ανωτέρω δικαστικής απόφασης. Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, η δικαστική απόφαση για την αποδοχή της διοικητικής πράξης χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην Π.Ο.Μ., εστίασε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας αποτελεί μέλος και εκπροσωπεί στην Ελλάδα την IFMA, που τυγχάνει η μοναδική επισήμως αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε. Παγκόσμια Ομοσπονδία για την καλλιέργεια του αθλήματος.

Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση – «σταθμό», κλείνει τελεσίδικα μια αρνητική σελίδα για το άθλημα και παύει πλέον να υφίσταται κάθε δυνατότητα αμφισβήτησης από τον οποιονδήποτε αναφορικά με την θεσμική θωράκιση της Π.Ο.Μ., ως του μοναδικού φορέα – εκπροσώπου του αθλήματος στη χώρα, ενώ υποχρεώνονται όλοι όσοι κατά το παρελθόν στράφηκαν με λόγια ή έργα εναντίον της, να απέχουν εφεξής από κάθε ενέργεια που θα συνιστά παράνομη προσβολή τόσο εις βάρος της όσο και εις βάρος του αθλήματος του Μουάιτάι. Σε διαφορετική περίπτωση, δε θα μπορεί να υπάρξει πλέον καμία ανοχή από την πλευρά της Ομοσπονδίας απέναντι σε οποιονδήποτε.

Η Ομοσπονδία, τα αθλητικά σωματεία – μέλη, οι προπονητές, οι αθλητές, οι διαιτητές, οι γονείς των αθλητών και όλοι οι φίλοι του αθλήματός μας, καλούμαστε να διαφυλάξουμε στο μέλλον την αυτοτέλεια και την ακεραιότητα του αθλήματός μας και να συμβάλλουμε στην κοινή προσπάθεια για την πρόοδο και την υγιή περαιτέρω ανάπτυξή του. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όλους όσους αγαπούν το άθλημα να συνδράμουν με τις δυνάμεις τους στην κοινή προσπάθεια για την εδραίωση του αθλήματος, ούτως ώστε το Μουάιτάι να βγει κερδισμένο και δυνατό, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Για την παραπάνω ανακοίνωση σε μορφή επίσημης επιστολής του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας περί της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών πατήστε εδώ.

Κοινοποίηση άρθρου: