Επιτροπές Π.Ο.Μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Επιτροπής

Θεόδωρος Γκίτσας

Θεόδωρος Γκίτσας

Μέλος

Μιχαήλ Δρόσος

Μιχαήλ Δρόσος

Μέλος

Γεώργιος Ψιλοπάτης

Γεώργιος Ψιλοπάτης

Μέλος