Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Μ.

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος

Γκαλένα Βελίκοβα

Γκαλένα Βελίκοβα

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Κετσελίδης

Νικόλαος Κετσελίδης

Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Μποταΐτης

Δημήτριος Μποταΐτης

Ειδικός Γραμματέας

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Ταμίας

Δημήτριος Δερέκας

Δημήτριος Δερέκας

Έφορος Υλικού

Χριστίνα Ελευθερίου

Χριστίνα Ελευθερίου

Μέλος