Επιτροπές Π.Ο.Μ.

Επιτροπή Διαιτησίας

Ιωάννης Χάλαρης

Ιωάννης Χάλαρης

Τεχνικός Διευθυντής

Νικηφόρος Κυδωνάκης

Νικηφόρος Κυδωνάκης

Αρχιδιαιτητής

Διαιτητές/Κριτές