Εγγραφή

Εγγραφή & ενεργοποίηση πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Διαχείριση της Π.Ο.Μ.:

Η εγγραφή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους νόμιμους εκπροσώπους – υπεύθυνους προπονητές των εγγεγραμμένων-ενήμερων σωματείων της Π.Ο.Μ .

Μετά την εγγραφή σας, θα ακολουθήσει η διαδικασία έγκρισης από τον διαχειριστή του δικτύου, με την ολοκλήρωση της οποίας θα μπορείτε να συνδεθείτε.

(Για τη δημιουργία του λογαριασμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την οποία επικοινωνείτε με την Π.Ο.Μ.).

Εγγραφή