Χάρτης Σωματείων Π.Ο.Μ.

Φίλες και φίλοι του Μουάιτάι,

Στον παρακάτω πανελλαδικό χάρτη μπορείτε να εντοπίσετε όλα τα επίσημα διαπιστευμένα σωματεία της Π.Ο.Μ που καλλιεργούν το άθλημα στην περιοχή σας: