Επιτροπές Π.Ο.Μ.

Επιτροπή Muay Boran

Γεώργιος Ψιλοπάτης

Γεώργιος Ψιλοπάτης

Συντονιστής Επιτροπής

Ιωάννης Τσιναριάν

Ιωάννης Τσιναριάν

Μέλος